SL(5)241 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 3 Gorffennaf 2018

Fe’u gosodwyd ar: 6 Gorffennaf 2018

Yn dod i rym ar: 30 Gorffennaf 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 17 Medi 2018

Statws Adrodd: (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/07/2018

Dogfennau