SL(5)239 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 2 Gorffennaf 2018

Fe’u gosodwyd ar: 6 Gorffennaf 2018

Yn dod i rym ar: 28 Gorffennaf 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 17 Medi 2018

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/07/2018

Dogfennau