SL(5)233 - Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 24 Mehefin 2018

Fe’u gosodwyd ar: 28 Mehefin 2018

Yn dod i rym ar: 20 Gorffennaf 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Gorffennaf 2018

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2018

Dogfennau