SL(5)232 - Gorchymyn yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Dirymiadau Amrywiol) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 19 Mehefin 2018

Fe’u gosodwyd ar: 20 Mehefin 2018

Yn dod i rym ar: 11 Gorffennaf 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Gorffennaf 2018

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/06/2018

Dogfennau