SL(5)231 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Gorffennaf 2018

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym: 15 Awst 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Gorffennaf 2018

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 17 Gorffennaf 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/06/2018

Dogfennau