SL(5)229 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hepgoriadau o’r Gofrestr a Gyhoeddwyd) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 11 Mehefin 2018

Fe’u gosodwyd ar: 13 Mehefin 2018

Yn dod i rym ar: 4 Gorffennaf 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/06/2018

Dogfennau