SL(5)228 - Gorchymyn Trwyddedu Morol (Gweithgareddau Esempt) (Cymru) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 11 Mehefin 2018

Fe’u gosodwyd ar: 14 Mehefin 2018

Yn dod i rym ar: 5 Gorffennaf 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Mehefin 2018

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/06/2018

Dogfennau