Gyllideb Atodol Cyntaf 2018-19

Gosododd Llywodraeth Cymru ei Gyllideb Atodol Cyntaf ar gyfer 2018-19 ar 19 Mehefin 2018. Mae’r gyllideb yn diwygio Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Graffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2018-2019 (PDF, 1MB) ar 6 Gorffennaf 2018.

 

Anfonodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 217KB) ar 10 Awst 2018.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/06/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu