P-05-823 Gostwng y terfyn cyflymder ar yr A487 ym Mhenparcau

 

P-05-823 Gostwng y terfyn cyflymder ar yr A487 ym Mhenparcau

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Rhian Lewis ar ôl casglu 262 o lofnodion.

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, fel trigolion ac ymwelwyr Penparcau, yn deisebu Pwyllgor Priffyrdd Cyngor Ceredigion i ostwng cyflymder y traffig ffordd, o 30mya i 20mya, ar yr A487 rhwng y groesfan belican ar Ffordd Penparcau a’r groesfan sebra ar First Avenue, a hynny er mwyn lleihau’r perygl o anaf a marwolaeth i gerddwyr ar y darn peryglus hwn o ffordd.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 27/11/2018 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.


Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 03/07/2018.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Ceredigion

·         Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/06/2018