Y pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth – materion gweithredol

Y pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth – materion gweithredol

 

Yn dilyn ei ymchwiliad byr yn ystyried y pwerau a ddyrannwyd ym Mil yr UE (Ymadael) gan Lywodraeth y DU i Weinidogion y DU a Gweinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth, bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod y materion gweithredol sy’n berthnasol i’r gwaith o graffu ar yr is-ddeddfwriaeth honno.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/05/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu