Y rhaglen trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Inquiry5

Cafodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ddiweddariadau rheolaidd gan Lywodraeth Cymru ar weithredu'r rhaglen drawsnewid anghenion dysgu ychwanegol( ADY).

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – 15 Rhagfyr 2020 (PDF 393KB)

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch diwygiadau i drawsnewid y system Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) presennol i'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd – 3 Medi 2020 (PDF 269KB)

Llythyr gan y Gweinidog Addysg ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen drawsnewid anghenion dysgu ychwanegol (ADY) – 13 Gorffennaf 2020 (PDF 310KB)

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg ynghylch diwygio ADY - 18 Mehefin 2020 (PDF 150KB)

Llythyr gan y Gweinidog Addysg – Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen - 13 Rhagfyr 2019 (PDF 373KB)

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - cynllun gweithredu diwygiedig Anghenion Dysgu Ychwanegol – 17 Medi 2019 (PDF 295KB)

Llythyr gan y Gweinidog Addysg – 19 Gorffennaf 2019 (PDF 273KB)

Llythyr gan y Gweinidog Addysg – 5 Ebrill 2019 (PDF 375KB)

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 12 Rhagfyr 2018 (PDF 315KB)

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 17 Gorffennaf 2018 (PDF 281KB)

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 18 Ebrill 2018 (PDF 261KB)

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 15 Rhagfyr 2017 (PDF 210KB)

Llythyr oddi wrth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - 7 Medi 2017 (PDF 899KB)

 

 

 

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/05/2018

Dogfennau