Y rhaglen trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cael gwybodaeth reolaidd gan Lywodraeth Cymru ar weithredu rhaglen trawsnewid anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Llythyr (PDF 150KB) gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg ynghylch diwygio ADY - 18 Mehefin 2020

Llythyr (PDF 373KB)  gan y Gweinidog Addysg – Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen - 13 Rhagfyr 2019

Llythyr (PDF 295KB) gan y Gweinidog Addysg - cynllun gweithredu diwygiedig Anghenion Dysgu Ychwanegol – 17 Medi 2019

Llythyr (PDF 273KB) gan y Gweinidog Addysg – 19 Gorffennaf 2019

Llythyr (PDF 375KB) gan y Gweinidog Addysg – 5 Ebrill 2019

Llythyr (PDF 315KB) oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 12 Rhagfyr 2018

Llythyr (PDF 281KB) oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 17 Gorffennaf 2018

Llythyr (PDF 261KB) oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 18 Ebrill 2018

Llythyr (PDF 210KB) oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – 15 Rhagfyr 2017

Llythyr (PDF 899KB) oddi wrth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - 7 Medi 2017

 

 

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/05/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu