Lleihau gwastraff plastig

 

Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn edrych ar y ffyrdd y gall defnyddwyr a chynhyrchwyr gael eu cymell i leihau'r defnydd a chynyddu ailgylchu eitemau plastig untro.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/05/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau