Corff llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit

Inquiry5

 

Bu’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn archwilio sut y dylid gorfodi deddfau a chytundebau newydd rhwng y DU a sefydliadau datganoledig - sy'n rheoli diogelu'r amgylchedd ac amaethyddiaeth.

Adroddiad

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Trefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit (PDF 320KB) ar 27 Mehefin 2018. Ymatebodd Llywodraeth Cymru (PDF 525KB) ar 24 Awst 2018.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/05/2018

Dogfennau