SL(5)209 - Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 17 Ebrill 2018

Fe’u gosodwyd ar: 20 Ebrill 2018

Yn dod i rym ar: 25 Mai 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 30 Ebrill 2018

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/04/2018

Dogfennau