Pwerau yn y Bil Masnach i wneud is-ddeddfwriaeth

Cynhaliodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol* ymchwiliad byr i edrych ar y pwerau a ddirprwywyd i Weinidogion y DU a Chymru ym Mil Masnach Llywodraeth y DU er mwyn gwneud is-ddeddfwriaeth.

 

 

* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/04/2018

Dogfennau