SL(5)206 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Rhif 2) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 21 Mawrth 2018

Fe’u gosodwyd ar: 28 Mawrth 2018

Yn dod i rym ar: 2 Mai 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 30 Ebrill 2018

Statws Adrodd: Technegol (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/03/2018

Dogfennau