SL(5)205 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2018

Fe’u gosodwyd ar: 23 Mawrth 2018

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Ebrill 2018

Statws Adrodd: Rinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/03/2018

Dogfennau