Gwaith Ieuenctid – gwaith dilynol

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ymgymryd â gwaith yn dilyn eu hymchwiliad i Waith Ieuenctid. Cyhoeddwyd yr adroddiad ‘Pa fath o wasanaethau ieuenctid y mae Cymru ei eisiau?’ ym mis Rhagfyr 2016.

 

Mae’r Pwyllgor yn awyddus i wybod a yw’r gwaith a wnaed ers cyhoeddi’r adroddiad wedi gwneud, neu yn gwneud, gwahaniaeth i’r rhai sydd ynghlwm wrth ddarparu gwaith ieuenctid/gwasanaethau ieuenctid ar lawr gwlad.

 

Ionawr 2018

Ysgrifennodd y Pwyllgor at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i ofyn am wybodaeth am y cynnydd a wnaed o ran rhoi argymhellion y Pwyllgor ar waith.

 

Chwefror 2018

Ymatebodd y Gweinidog drwy roi gwybodaeth lawn am y cynnydd a wnaed o ran rhoi argymhellion y Pwyllgor ar waith ac yn nodi cynigion i fwrw ymlaen â’r flaenraglen waith hon.

 

Mawrth 2018

Mae’r Pwyllgor yn ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol i drafod y cynnydd a wnaed o ran rhoi’r argymhellion ar waith.

 

Mai 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar.

 

Gorffennaf 2018

Ysgrifennodd y Pwyllgor at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i amlinellu canfyddiad ei waith dilynol.

 

Awst 2018

Ymatebodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i lythyr y Pwyllgor dyddiedig 12 Gorffennaf.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/03/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu