SL(5)204 - Rheoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym: 26 Ebrill 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Ebrill 2018

Statws Adrodd: Rinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 24 Ebrill 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/03/2018

Dogfennau