SL(5)203 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 6 Mawrth 2018

Fe’u gosodwyd ar: 9 Mawrth 2018

Yn dod i rym: 31 Mawrth 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Ebrill 2018

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/03/2018

Dogfennau