NDM6685 - Dadl Fer

NDM6685 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Pwysigrwydd datblygiad iaith cynnar: y camau gweithredu presennol ar y mater allweddol hwn a beth arall sydd angen ei wneud i sbarduno newid yng Nghymru.

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/04/2018

Angen Penderfyniad: 14 Maw 2018 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Llyr Gruffydd AS