Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) – Craffu ar ôl Deddfu

Inquiry5

 

Daeth Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) i rym ym mis Rhagfyr 2015. Ym mis Tachwedd 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adroddiad gwerthuso. Yn ei gyfarfod ar 15 Mawrth 2018, cytunodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i gynnal proses graffu ar ôl deddfu ar y Ddeddf yn ystod y Cynulliad hwn.

 

Penderfynodd y Pwyllgor yn ddiweddarach na fyddai’n bwrw ymlaen â’r gwaith hwn.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2018