SL(5)196 - Gorchymyn Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (Parhau i Gael Effaith) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  12 Mawrth 2018

Statws Adrodd:  Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 17 Ebrill 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/03/2018

Dogfennau