Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad sy’n gyfrifol am y Cod Ymddygiad.

Diben y Cod Ymddygiad yw:

  • Rhoi canllawiau i holl Aelodau o’r Senedd ar y safonau ymddygiad a ddisgwylir ganddynt wrth gyflawni'u dyletswyddau i'r Senedd a'u dyletswyddau cyhoeddus;
  • Bod mor agored ac atebol ag sy'n bosibl er mwyn sicrhau bod gan y cyhoedd hyder yn y ffordd y mae Aelodau o’r Senedd yn cyflawni'u dyletswyddau i'r Senedd a'u dyletswyddau cyhoeddus.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/03/2018