Addasiadau Tai

Cyhoeddi adroddiad

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei adroddiad ar Addasiadau Tai (PDF 2MB) ym mis Chwefror 2018.

 

Daw’r adroddiad i’r casgliad bod rhaid i’r system gyfredol ar gyfer cyflenwi addasiadau newid er mwyn bodloni anghenion pobl hŷn a phobl anabl yng Nghymru.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yr adroddiad ym mis Mawrth 2018, cynhaliodd ymchwiliad byr a chyhoeddodd adroddiad yn ystod tymor yr haf 2018.

 

Mae’r Pwyllgor yn cael diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ynghylch y cynnydd a wneir yn erbyn argymhellion y Pwyllgor a threfnwyd iddo gael diweddariad terfynol yng ngwanwyn 2020.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.

Jim McKirdle – Cymdeithas Llywodraethol Leol Cymru

 

Gaynor Toft – Cyngor Sir Ceredigion

 

Julian Pike – Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Dydd Llun 18 Mehefin

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar SeneddTV

2.

Stuart Ropke – Cartrefi Cymunedol Cymru

 

Chris Jones – Care & Repair

Dydd Llun 18 Mehefin

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar SeneddTV

3.

Alicja Zalesinska – Tai Pawb

 

Ruth Nortey – Anabledd Cymru

 

Rhian Stangroom-Teel – Leonard Cheshire Disability

Dydd Llun 18 Mehefin

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar SeneddTV

4.

Llywodraeth Cymru

 

Tracey Burke

John Howells

Emma Williams

Dydd Llun 25 Mehefin

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar SeneddTV

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/02/2018

Dogfennau