NDM6675 Dadl: Adroddiad Blynyddol Estyn 2016-17

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/04/2018

Angen Penderfyniad: 6 Maw 2018 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Julie James AS

Dogfennau