NDM6664 - Dadl Fer

NDM6664 Vikki Howells (Cwm Cynon)

 

Bancio tir, treth ar dir gwag a rhai gwersi o Gwm Cynon. 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/02/2018

Angen Penderfyniad: 28 Chwe 2018 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Vikki Howells AS