Y Diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru

Mae’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog wedi cytuno i gynnal sesiwn graffu gyda’r Prif Weinidog ynghylch effaith Brexit ar y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Yn benodol, trefniadau masnach ryngwladol posibl ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd a'r goblygiadau i'r diwydiant, er enghraifft:

 

  • cyfleoedd a risgiau o ran safonau bwyd;
  • hyrwyddo cynnyrch bwyd o Gymru a 'brand Cymru'; a'r
  • goblygiadau ar gyfer twristiaeth a'r diwydiant lletygarwch.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/02/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu