Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2017-18

Gosododd Llywodraeth Cymru ei Hail Gyllideb Atodol ar gyfer 2017-18 ar 6 Chwefror 2018. Mae’r gyllideb yn diwygio Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyllid gynigion y cyllideb a  cyhoeddodd adroddiad ar y gyllideb atodol (PDF, 1MB) ar 1 Mawrth  2018.

 

Anfonodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 67KB) ar 9 Ebrill 2018.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/01/2018

Dogfennau