SL(5)180 - Rheoliadau Gorfodaeth Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym yn unol â rheoliadau 1(2) a (3)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Chwefror 2018

Statws Adrodd:  Technegol (Yn ymwneud â’r UE)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 6 Mawrth 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/01/2018

Dogfennau