Awtomeiddio ac Economi Cymru

 

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn dechrau ar ddarn o waith i edrych yn fanwl ar yr heriau a'r cyfleoedd sy’n deillio yn sgîl awtomateiddio.

 

I wneud hyn, rydym yn gwahodd amrywiaeth o arbenigwyr, i lywio trafodaeth a fydd yn edrych ar y materion hyn, a pha rôl y gallai Llywodraeth Cymru ei chael i hwyluso'r newid i bosibiliadau newydd.

 

Cefndir

Bydd y Pwyllgor yn trafod y darnau canlynol o waith "arwain meddwl":

  • Awtomateiddio ac Economi Cymru
  • Swyddi coler gwyn
  • Amaethyddiaeth fanw
  • Dyfodol Sgiliau, a
  • Cherbydau hunan-yrru

 

Cylch gorchwyl

  • Edrych yn fanwl ar yr heriau a'r cyfleoedd sy’n deillio yn sgîl awtomateiddio.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/02/2018

Dogfennau