SL(5)177 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 2 Ebrill 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Chwefror 2018

Statws Adrodd:   Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 13 Chwefror 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2018

Dogfennau