SL(5)167 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Swm Penodedig o Rent Perthnasol) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  22 Ionawr 2018

Statws Adrodd:  Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 30 Ionawr 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/01/2018

Dogfennau