SL(5)166 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: 4 Ionawr 2018

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: yn unol ag erthygl 1

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Ionawr 2018

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 16 Ionawr 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/01/2018

Dogfennau