Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru

cyhoeddi'r adroddiad

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiad ar Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru ym mis Ionawr 2018.

Mae’r adroddiad yn ystyried y trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau gwybodeg cenedlaethol ac yn ystyried a yw GIG Cymru mewn sefyllfa dda i sicrhau’r budd a fwriadwyd o fuddsoddi mewn systemau gwybodeg clinigol wedi’u diweddaru. At ddibenion yr astudiaeth hon, mae’r adroddiad yn cynnwys Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru fel rhan o GIG Cymru. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio’n bennaf ar y trefniadau o fewn Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru i ddarparu systemau cenedlaethol. Cafodd chwech o systemau penodol eu hystyried yn fanylach fel dangosyddion y dull ehangach tuag at wybodeg. Roedd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys edrych ar ymgysylltiad byrddau iechyd â darparu’r systemau cenedlaethol.

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ymchwiliad yn ystod tymor yr haf 2018 a chyhoeddodd adroddiad ym mis Tachwedd 2018. Ystyriodd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ym mis Ionawr 2019. Cynhaliwyd dadl yn y cyfarfod llawn ar 30 Ionawr 2019.

Bydd y Pwyllgor yn parhau i fonitro cynnydd yn erbyn yr argymhellion a cynhaliwyd sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru yn ystod tymor y gwanwyn 2019.

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
Andrew Griffiths
Steve Ham
 

Dydd Llun 16 Ebrill 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2.
Byrddau Iechyd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dydd Llun 23 Ebrill 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3.
Llywodraeth Cymru
Dr Andrew Goodall

Dydd Llun 14 Mai 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4.
Ymddiriedolaeth GIG Felindre
Dr Jacinta Abraham
Mark Osland
Stuart Morris

Dydd Llun 2 Gorffennaf 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5.
Llywodraeth Cymru/Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
Dr Andrew Goodall
Andrew Griffiths

Dydd Llun 16 Gorffennaf 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6. Llywodraeth Cymru

 

Dr Andrew Goodall

Andrew Griffiths

Ifan Evans

Dydd Llun 4 Tachwedd 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Cyhoeddwyd yr adroddiad

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/01/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu