SL(5)162 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 6 Rhagfyr 2017

Fe’u gosodwyd ar: 13 Rhagfyr 2017

Yn dod i rym ar: 8 Ionawr 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 15 Ionawr 2018

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2017

Dogfennau