SL(5)161 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Gweinyddu) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: Yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  15 Ionawr 2018

Statws adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 23 Ionawr 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2017

Dogfennau