SL(5)160 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru A Lloegr) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: (dyddiad heb ei nodi) 2018

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: Yn unol â rheoliad 1

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 15 Ionawr 2018

Statws Adrodd: Technegol (Yn ymwneud â’r UE)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 23 Ionawr 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/12/2017

Dogfennau