Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Ymosodiadau ar Weithwyr Gwasanaethau Brys (Troseddau)

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/12/2017

Angen Penderfyniad: 19 Chwe 2018 Yn ôl Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Angen Penderfyniad: 19 Chwe 2018 Yn ôl Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu