SL(5)159 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Rhagfyr 2017

Fe’u gosodwyd ar: 8 Rhagfyr 2017

Yn dod i rym ar: 5 Ionawr 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 15 Ionawr 2018

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/12/2017

Dogfennau