Cronfa Fynediad

Bydd creu Cronfa Fynediad ganolog yn caniatáu i Aelodau gael mynediad at yr adnoddau angenrheidiol i:

 

- ddarparu ar gyfer gofynion ychwanegol Aelodau anabl y Cynulliad;

- alluogi pob Aelod i ymgysylltu ag etholwyr sydd ag anghenion amrywiol, heb rwystr ariannol iddynt (lle y bo’n rhesymol ymarferol); ac i

- leihau’r risg o weithredu neu ddiffyg gweithredu a allai fynd yn groes i’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Comisiwn;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/01/2017