UNO

Prif amcanion y prosiect UNO oedd creu system TGCh ddiweddar, i alluogi’r Cynulliad i weithio’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru, i wella parhad busnes ac i alluogi’r Cynulliad i wneud dewisiadau cost effeithiol priodol ar gyfer gwasanaethau TGCh yn y dyfodol.

 

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Comisiwn;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/01/2017