Dadleuon gan Aelodau unigol

Rheolau Sefydlog 11.21:

Rhaid trefnu amser ar gael ym mhob blwyddyn Cynulliad ar gyfer dadleuon ar eitemau canlynol o fusnes:

 

(iv) cynigion a wneir han unrhyw Aelod nad yw’n aelod o’r llywodraeth

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/07/2014