SL(5)154 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 2 Ebrill 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 4 Rhagfyr 2017

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Rhagfyr 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/11/2017

Dogfennau