SL(5)152 - Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 14 Tachwedd 2017

Fe’u gosodwyd ar: 16 Tachwedd 2017

Yn dod i rym ar: 15 Rhagfyr 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 4 Rhagfyr 2017

Statws Adrodd: Rhinweddau, (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/11/2017

Dogfennau