SL(5)151 - Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: (dyddiad heb ei nodi) 2017

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: yn unol ag erthygl 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Tachwedd 2017

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 21 Tachwedd 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Mae SL(5)151 yn cymryd lle SL(5)136.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/11/2017

Dogfennau