SL(5)148 - Rheoliadau Tynnu Dŵr a’i Gronni (Esemptiadau) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 30 Hydref 2017

Fe’u gosodwyd ar: 31 Hydref 2017

Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Tachwedd 2017

 

Statws Adrodd: Technegol, Yn ymwneud â’r UE

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/11/2017

Dogfennau