SL(5)146 - Gorchymyn Adnoddau Dŵr (Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 24 Hydref 2017

Fe’u gosodwyd ar: 31 Hydref 2017

Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Tachwedd 2017

 

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/10/2017

Dogfennau