SL(5)144 - Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 25 Hydref 2017

Fe’u gosodwyd ar: 30 Hydref 2017

Yn dod i rym ar: 20 Tachwedd 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Tachwedd 2017

 

Statws Adrodd: Rhinweddau, Yn ymwneud â’r UE

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/10/2017

Dogfennau