SL(5)143 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 23 Hydref 2017

Fe’u gosodwyd ar: 26 Hydref 2017

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2018 ac eithrio rheoliadau a geir yn Rhannau 1 a 2 a ddaw i rym ar 21 Tachwedd 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Tachwedd 2017

 

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/10/2017

Dogfennau